Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

chockolatehopee
16:19
chockolatehopee
16:19
chockolatehopee
16:18
chockolatehopee
16:18
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
chockolatehopee
16:18
chockolatehopee
16:17
6436 c60e 500
Reposted fromnyaako nyaako viamisiaczek95 misiaczek95
chockolatehopee
16:16
9241 2c51 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
16:16
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
16:14
chockolatehopee
16:14
0946 6526 500
Reposted fromillWind illWind viaaugustus augustus
chockolatehopee
16:13
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
chockolatehopee
16:12
chockolatehopee
16:12
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaugustus augustus

October 11 2019

chockolatehopee
13:19
chockolatehopee
13:19

October 10 2019

chockolatehopee
22:50
chockolatehopee
22:47
chockolatehopee
22:45

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
chockolatehopee
22:44
chockolatehopee
22:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl