Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

chockolatehopee
11:31
3480 8d7c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
11:30
5426 7dd0 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viasatyra satyra
chockolatehopee
11:29
Żyj! Jutro może Cię zabraknąć. Więc kup sobie to co ciągle oglądasz za gablotą, poleć samolotem, spróbuj sushi i wyznaj uczucia, które głęboko dusisz w sobie od lat. Biegnij po swoje, jutro może zabraknąć mety.
— Małgorzata Sienkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
11:29
Dawno temu nauczyłam się, że powstrzymywanie łez jest mniej bolesne niż płacz.
— „Pan Romantyczny” Leisa Rayven
chockolatehopee
11:29
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viasatyra satyra
chockolatehopee
11:29
chockolatehopee
11:27
7404 2c41 500
Reposted fromtichga tichga viasatyra satyra

November 21 2019

chockolatehopee
16:19
chockolatehopee
16:19
chockolatehopee
16:18
chockolatehopee
16:18
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
chockolatehopee
16:18
chockolatehopee
16:17
6436 c60e 500
Reposted fromnyaako nyaako viamisiaczek95 misiaczek95
chockolatehopee
16:16
9241 2c51 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
16:16
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
16:14
chockolatehopee
16:14
0946 6526 500
Reposted fromillWind illWind viaaugustus augustus
chockolatehopee
16:13
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
chockolatehopee
16:12
chockolatehopee
16:12
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaugustus augustus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl