Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2020

00:44
Poświęcenie swojego czasu dla kogoś jest chyba najpiękniejszą i najdroższą rzeczą, którą możemy ofiarować. W całym wszechświecie tylko czasu nie jesteśmy w stanie odzyskać.
— Mój umysł (via moje-mysli)
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viapoolun poolun
chockolatehopee
00:44
9348 260d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoolun poolun
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

March 02 2020

chockolatehopee
22:41
chockolatehopee
22:40
chockolatehopee
22:39
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— A. Bracken - "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viaMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
22:39
chockolatehopee
22:38
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter - "Nazwij to ucztą miłości"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
22:37
3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl vianables nables
chockolatehopee
22:37
6886 e568 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vianables nables
chockolatehopee
22:37
chockolatehopee
22:36
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
chockolatehopee
22:35
7586 da5e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaiamdreamer iamdreamer
chockolatehopee
22:34
Bardzo cię kocham, ale nigdy nie będę jedną z tych kobiet, które tylko ładnie wyglądają, uwieszone na ramieniu męża. Albo stoją w kuchni przy zlewie. Życie człowieka musi coś znaczyć. Więcej niż gotowanie, sprzątanie i dzieci. W życiu musi być coś więcej. Nie umrę zmywając filiżanki. Mówię serio.
— Margaret Thatcher
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
22:34
chockolatehopee
22:34
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapoolun poolun
chockolatehopee
22:33
8805 36df 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
chockolatehopee
22:33
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
chockolatehopee
22:32
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
22:32
9335 36df 500
Reposted fromverronique verronique viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
22:31
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...