Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

chockolatehopee
15:48
15:48
Wpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— Kaja Platowska - "Po prostu mnie przytul"
chockolatehopee
15:48
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— nonecares.soup.
Reposted fromnonecares nonecares viaMsChocolate MsChocolate
15:47
15:46
chockolatehopee
15:44
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
chockolatehopee
15:44
5376 268c 500
Reposted fromfungi fungi viaoutofmyhead outofmyhead
15:44
3184 e523
Reposted fromjjongsaurr jjongsaurr viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:43
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
Reposted fromriseme riseme viaoutofmyhead outofmyhead
15:42
3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:41
15:41
5846 795d 500
Reposted frombrumous brumous viaoutofmyhead outofmyhead
15:41
chockolatehopee
15:40


Waiting till next Sunday night like
chockolatehopee
15:40
chockolatehopee
15:39
6112 bdaa
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:39
6111 dd63 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:39

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
chockolatehopee
15:38
3377 1776 500
Boooorszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
chockolatehopee
15:38
1079 19cf
Reposted frommentalstate mentalstate viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl