Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

chockolatehopee
00:24
- Ale byłaś kiedyś w toksycznym związku?
- Tak, wiele razy. Zawsze miałam predyspozycje do wchodzenia w niekorzystne dla mnie relacje.
- Więc co się stało, że to się zmieniło?
- Przede wszystkim uznałam, że zasługuję na miłość.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
00:23
6499 db08
Reposted fromdoubleapple doubleapple viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
00:23
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
chockolatehopee
00:22
chockolatehopee
00:21
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
chockolatehopee
00:21
chockolatehopee
00:21
chockolatehopee
00:20
Nie zostawia się tych, których się kocha, kiedy jest ciężko. Właśnie wtedy trzeba zostać i trzymać się razem.
— Jennifer Greene
chockolatehopee
00:20
7401 99cd
Reposted frompocalujmnie pocalujmnie viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
00:19
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
00:19
5506 acc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
00:16
Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness.
— Maya Angelou
Reposted fromyourtitle yourtitle viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
00:16
chockolatehopee
00:16
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
00:15

Bliscy i oddaleni

Bo widzisz tu są tacy, którzy się kochają
i muszą się spotkać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało
są inni, co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło

Bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka - jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty, co nigdy nie chodzą parami

Można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem

ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
chockolatehopee
00:14
6277 3447
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
00:13
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
chockolatehopee
00:13
chockolatehopee
00:11

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
chockolatehopee
00:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl