Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

chockolatehopee
19:04

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
chockolatehopee
19:03
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
chockolatehopee
19:00
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
19:00
chockolatehopee
19:00
chockolatehopee
18:59
chockolatehopee
18:59
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
chockolatehopee
18:59
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
chockolatehopee
18:59
chockolatehopee
18:58
3378 3d2e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viajstrbl jstrbl
chockolatehopee
18:58
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viajstrbl jstrbl
chockolatehopee
18:58
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow viajstrbl jstrbl
chockolatehopee
18:58
chockolatehopee
18:57
9729 117d 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viajstrbl jstrbl
chockolatehopee
18:55
4941 2c53 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
chockolatehopee
18:55
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
chockolatehopee
18:55
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
chockolatehopee
18:54
chockolatehopee
18:53
chockolatehopee
18:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl