Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

chockolatehopee
13:19
chockolatehopee
13:19

October 10 2019

chockolatehopee
22:50
chockolatehopee
22:47
chockolatehopee
22:45

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
chockolatehopee
22:44
chockolatehopee
22:44

October 09 2019

chockolatehopee
05:10
chockolatehopee
05:09
chockolatehopee
05:09
chockolatehopee
05:09
8166 f355 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaugustus augustus
chockolatehopee
05:09
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
chockolatehopee
05:09
Odkąd pamiętam zawsze bałam się porażki, że kogoś zawiodę, zranię, albo zostanę zraniona.
chockolatehopee
05:08
nigdy nie potrafiłam pojąć, jak można uzależnić się od drugiego człowieka... teraz już wiem, niezwykle łatwo
— destrukcyjne w chuj
chockolatehopee
05:08
cały czas się boję. boję się, że zawsze będę na niego czekać. będę czekać, że może jednak się zreflektuje, że wróci i powie ze kochał na prawdę i wtedy będziemy żyć długo i najszczęśliwiej na świecie. boję się też, że nigdy już nie wróci. a  ja w każdym kolejnym spotkanym mężczyźnie będę szukać jego pocałunków i dotyku.
— goldie
Reposted fromgabrielle gabrielle viaaugustus augustus
chockolatehopee
05:08
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaugustus augustus
chockolatehopee
05:08
możesz płakać tak głośno i zarazem tak długo jak tylko potrafisz, ale nigdy nie będziesz w stanie zawrócić. cofnąć się w czasie. czy to nie straszne?
— skydelan 9|10|19
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

September 20 2018

chockolatehopee
19:04

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
chockolatehopee
19:03
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
chockolatehopee
19:00
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl