Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

chockolatehopee
15:56
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
15:55
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
15:55
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
15:54
chockolatehopee
15:54
- Myślę, że serce przypomina głęboką studnie. Nikt nie wie, co jest na dnie. Można tylko sobie wyobrażać na podstawie tego, co czasami wypływa na powierzchnię.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
chockolatehopee
15:53
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
chockolatehopee
15:53
Wtedy mogliśmy tak naprawdę wszystko. Zakazy szły z zewnątrz. Od rodziców, ze szkoły. Teraz sami sobie ustalamy, co nam wolno, a czego nie. Łamanie norm ustalonych przez samych siebie jest dużo trudniejsze. I pewnie ma dużo bardziej bolesne konsekwencje. Łamanie zakazów danych nam przez kogoś czasem bywa nawet fascynujące!
— Magdalena Witkiewicz – "Cześć, co słychać?"
Reposted fromnyaako nyaako viaMsChocolate MsChocolate
15:52
3152 b2dd
Reposted fromtheolicious theolicious viaoutofmyhead outofmyhead
15:52
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
15:51
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:51
0910 0536
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:50
Dotknął jej policzka.
- Prawdziwe piękno kryje się wewnątrz.
- Tak się pocieszają kobiety, tato. Uwierz mi, że mężczyzn to nie przekonuje.
— Kristin Hannah - "Zdarzyło się nad jeziorem Mystic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
chockolatehopee
15:49
4102 0f89
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:49
2895 c3f3 500
Reposted fromcarly carly viaoutofmyhead outofmyhead
15:49
7574 1cb8 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoutofmyhead outofmyhead
chockolatehopee
15:48
15:48
Wpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— Kaja Platowska - "Po prostu mnie przytul"
chockolatehopee
15:48
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— nonecares.soup.
Reposted fromnonecares nonecares viaMsChocolate MsChocolate
15:47
15:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl